Med över 30 års erfarenhet i ventilationsbranschen som egen företagare, entreprenör, tekniker och kalkylator erbjuder vi våra tjänster enligt nedan.

 

Ventilationskalkyler:

Vi kalkylerar total- och generalentreprenader. Där kompetensen finns att hitta alternativa lösningar och de mest kostnadseffektiva produkterna för respektive entreprenad.

Projektledning:

Vi har rutin att driva stora respektiva små projekt med fokus på ekonomi och kvalitet. Där slutresultatet både för det egna projektet och byggherren står i fokus. Vi har erfarenhet av att driva projekt från 100 tkr till 150 mkr.

Utredningar: 

Erfarenhet av att utföra utredningar både tekniskt och ekonomiskt för att erbjuda byggherrar bästa lösningen för sin fastighet. För att hitta lösningar på fel som kan uppstå i entreprenader kan vi utnyttja erfarenheten som vi erhållit under ett långt yrkesliv.  

Utförande:

Vår erfarenhet av entreprenadverksamhet gör att vi kan hitta effektiva lösningar i vår produktion, logistik och planering av projekt. Detta i samarbete med byggnadsentreprenörer, sidoentreprenörer och byggherrar.

Leverantörer:

Vi har ett samarbete med branschens ledande leverantörer på marknaden. Detta för att kunna hitta den produkt eller tekniska lösning som passar bäst i projekten. Vi försöker bredda oss genom att skapa nya kontakter hos ett antal utländska leverantörer som är intresserade av att etablera sig på den svenska marknaden.

Projekteringsstyrning:

Med fokus på ekonomin, miljö och kvalitet så kan vi erbjuda styrning av projekten så att byggherrens önskemål uppnås. Vi kan titta på alternativa lösningar som för en lägre eller högre investering som bättre uppfyller kundens önskemål.

Ekonomiska utredningar:

Med vår vana att arbeta i projekt som arbetsledare har vi god kunskap att både läsa avtal och utreda ekonomin i projekt. För att hitta fel och bra lösningar som ger erfarenhetsåterföring i framtida projekt.

 

 Lugar AB